Hotline: 0989.000.000    |   Liên hệ        
| 24/10/2020, 09:57 am |

Chống phá Đại hội Đảng XIII vẫn thủ đoạn, chiêu bài cũ


Càng gần đến Đại hội XIII của Đảng các thế lực thù địch càng đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.Chiêu bài “dân sự, chính trị”


Tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tháng 5/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phần phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII đã nêu rõ: Từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương phải tập trung công sức cho việc chuẩn bị nhân sự Đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước, đòi hỏi phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết; kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền...


Lựa chọn nhân sự là công tác cực kỳ quan trọng, cẩn thận, tỉ mỉ của toàn Đảng, toàn dân. Do vậy, trước thềm mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực thù địch lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Để gia tăng hiệu quả, quy mô, mức độ tác động, ảnh hưởng của hoạt động tuyên truyền, họ huy động cùng lúc nhiều lực lượng, phương tiện, tập trung khai thác một chủ đề thống nhất được dư luận hết sức quan tâm trong một khoảng thời gian nhất định. Có thể kể đến: “Chiến dịch tuyên truyền xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013”; “Chiến dịch tẩy chay Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Chiến dịch bàn luận nhân sự Đại hội XIII”, “Chiến dịch xuống đường vì dân chủ”, “Chiến dịch bất tuân dân sự”, “Chiến dịch khai dân trí”…


Các chiến dịch này cổ xúy cho mô hình “xã hội dân sự” theo các giá trị phương Tây, nhằm hướng tới mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, khai thác tâm lý của một số trí thức, văn nghệ sĩ và một số phần tử có tư tưởng dao động hoặc có sự bất mãn về thời cuộc; cung cấp thông tin sai lệch và cổ vũ cho một số tổ chức chống phá, thiếu thiện chí với Việt Nam như: “Ủy ban Cứu trợ người vượt biển”, “Văn đoàn độc lập”, “Trung tâm Văn bút Việt Nam”,… để lôi kéo, tập hợp lực lượng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, hình thành tổ chức chính trị đối lập tại Việt Nam.


Trong đó, lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm khâu đột phá; lấy mua chuộc kinh tế làm mũi nhọn; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ; dùng ngoại giao để hỗ trợ, hậu thuẫn mục đích là phân hóa, chia rẽ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hòng làm cho đảng viên và nhân dân hiểu sai lệch, hoài nghi, thiếu niềm tin vào bản chất, vai trò lãnh đạo của Đảng.


Bên cạnh đó, họ tìm cách đánh tráo khái niệm giữa ý kiến phản biện với tuyên truyền, tán phát các luồng thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, mang tính thù địch với Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, ra sức kích động giới trí thức tham gia để vu cáo Đảng, Nhà nước ta đàn áp những người “bất đồng chính kiến”, kêu gọi phong trào đấu tranh thả “tù nhân lương tâm”. Sử dụng chiêu bài “xã hội dân sự” để chỉ trích, vu khống Đảng, Nhà nước ta, biến phản biện xã hội trở thành một quá trình không kiểm soát được, âm mưu trở thành một hoạt động dưới dạng câu lạc bộ vô chính phủ.


Lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của ta


Các thế lực thù địch cũng triệt để lợi dụng việc kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo cao cấp và lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta để tổ chức các hoạt động chống pháa. Bất chấp thực tế thời gian gần đây, chúng ta đã làm rất tốt công tác phòng, chống tham nhũng, nêu cao tinh thần “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”, đã nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Chính phủ; củng cố vị thế, uy tín của đất nước ta trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách để tăng cường xuyên tạc, chống phá, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, bóp méo những nỗ lực của toàn Nhà nước Việt Nam.


Chúng cho rằng, nếu một xã hội độc đảng cầm quyền thì sẽ thủ tiêu đấu tranh; Đảng, Nhà nước ta đang ở thế “lưỡng nan đối nghịch”, với hàm ý chống tham nhũng nhưng ngại thay đổi thể chế chính trị... xuyên tạc rằng “muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi lại thiết chế và xã hội để làm sao cho dân chủ hơn”.


Thủ đoạn không có gì mới, nhưng rõ ràng cách làm ngày càng tinh vị, ngày càng thâm độc hơn. Chúng xoáy sâu vào các đại án tham nhũng để qua đó nói xấu, bôi nhọ danh dự của cán bộ, đảng viên, cũng như kích động dư luận hoài nghi, lung lay niềm tin vào sự phát triển của đất nước.


Trước thềm đại hội Đảng, họ tung tin đồn thổi nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp với những nghi án tham nhũng, doanh nghiệp sân sau... bằng những thông tin mập mờ hoặc thổi phồng. Vừa làm suy giảm uy tín cá nhân các đồng chí lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ; vừa gây nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân, qua đó làm giảm sút uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.


Từ những thông tin từ một số ít cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, chúng xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín cán bộ, nhất là cán bộ có khả năng là ứng viên cho cấp ủy khóa mới của các cấp. Các phần tử cơ hội chính trị cũng ra sức lợi dụng “phản biện”, “góp ý” cho Đảng để truyền bá quan điểm sai trái, phản động làm cho dư luận nghi ngờ đường lối của Đảng. Thủ đoạn của chúng là viết “tâm thư”, “thư ngỏ”, “kiến nghị” có nội dung đả kích chế độ và đường lối phát triển đất nước. Chúng đưa ra luận điệu “phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN là không tưởng, chắp vá, mâu thuẫn”.


Nguy hiểm hơn, lấy danh nghĩa đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch đòi Việt Nam “đi tìm chủ thuyết mới” để phát triển, đòi “Đảng từ bỏ đường lối xây dựng CNXH; đòi Việt Nam bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập...Chúng còn đưa ra các luận điệu xuyên tạc đòi phi chính trị hóa lục lượng vũ trang; xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng, cho rằng công tác này thiếu dân chủ, minh bạch, việc quy hoạch cán bộ chỉ nhằm “thanh trừng bè phái”, bởi trong Đảng cũng có “phe này”, “phe kia”, “chống tham nhũng chỉ là cuộc đấu đá nội bộ”… Lợi dụng tình trạng một số cán bộ cao cấp vi phạm pháp luật, chúng suy diễn, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm cho công tác cán bộ của Đảng.


Triệt để sử dụng truyền thông, mạng xã hội


Vấn đề chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo; những vấn đề phức tạp trong quan hệ ngoại giao liên quan tới biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo cũng được chúng triệt để lợi dụng để tung tin thất thiệt làm giảm sút ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Để tuyên truyền có hiệu quả, chúng triệt để lợi dụng công cụ truyền thông, báo chí, không gian mạng và coi đây là ưu thế, mũi nhọn, phương tiện, chất xúc tác để chuyển hóa, gây rối loạn nhận thức tư tưởng, thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dẫn dắt phong trào “bất tuân dân sự” chống Đảng, chống Nhà nước XHCN...


Sử dụng các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài, các đối tượng tổ chức phản động tung ra những hình ảnh, bài viết thật giả lẫn lộn, đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của một bộ phận cộng đồng mạng, thổi bùng lên nguy cơ, rồi chỉ trích vai trò lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Nhà nước, Quân đội.


Các phần tử bất mãn tung ra các bài viết lật ngược sự kiện, thay đổi nội dung lịch sử, lật sử, kích động tư tưởng chống phá, mâu thuẫn từ trong xã hội Việt Nam, nhất là các đối tượng là các thế hệ trẻ, kích động tư tưởng chia rẽ đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là trong quan hệ với các nước lớn, nước láng giềng, khu vực.


Càng gần đến Đại hội XIII của Đảng các thế lực thù địch càng đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Chúng tính toán kỹ thời điểm tung tin đồng thời xâu chuỗi các sự kiện, tạo vỏ bọc lừa bịp, suy diễn, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoài nghi, hoang mang trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Trên internet, các thế lực thù địch lập ra rất nhiều website, tài khoản mạng xã hội, blog, hội, nhóm nhằm tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua các bài viết, phân tích, bình luận, hình ảnh, video clip đính kèm, chúng quy kết chủ nghĩa Mác-Lê nin là “viển vông, ảo tưởng và đã lỗi thời và lạc hậu”, “Việt Nam đi lên CNXH không qua phát triển tư bản là trái quy luật tự nhiên nên nỗ lực đổi mới đất nước không thành công”. Chúng ngụy biện “tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”, “Việt Nam không cần chủ nghĩa Mác-Lê nin mà chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ”…


Trong khi đó thực tiễn đã khẳng định, tại Hội nghị TW Đảng khóa XII vừa qua tinh thần xuyên suốt đối với công tác lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nhân sự cho BCH Trung ương Đảng khóa XIII, đó là: Trao quyền lựa chọn, giới thiệu nhân sự Trung ương cho cơ sở và đảng bộ trực thuộc; đồng thời đề cao trách nhiệm, quy trách nhiệm đối với người tiến cử, đề cử cán bộ quy hoạch chiến lược.


Dưới sự điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo xây dựng QHCB cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung cao điểm vào tháng 11/2018, 100% đảng bộ các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc Trung ương đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ chủ chốt để phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII.


Trong khi Ban Chấp hành Trung ương đang tiến hành các bước chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII theo quy trình khoa học, chặt chẽ, dân chủ, trí tuệ thì các thế lực thù địch “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, rồi “phán xét” rằng, việc quy hoạch cán bộ của Đảng không vì lợi ích quốc gia, dân tộc, mà chỉ là “lợi ích nhóm”...Không khó để có thể tìm ra nhiều bài viết, video clip với lập luận, tuyên truyền, cổ vũ cho việc từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ bỏ con đường đi lên CNXH, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng trên đài BBC, RFA, VOA, các trang phản động, mạng xã hội Facebook, YouTube…


Cách thức thể hiện những nội dung ấy cũng không có gì mới, có chăng chỉ là sự thay đổi cách diễn đạt bằng những “xảo ngữ”, ngôn từ hoa mỹ, bóng bẩy nhằm tăng thêm độ tinh vi, thâm hiểm trong mưu đồ chống phá để dễ bề đánh lừa dư luận... Nhưng mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc ấy đã và đang bị vô hiệu hóa, bởi cùng với phát huy dân chủ, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, luôn tỉnh táo, đề cao cảnh giác, không mơ hồ, ảo tưởng trước mọi chiêu trò chống phá.Bên cạnh đó, chủ động phát hiện,cảnh giác và kiên quyết đấu tranh; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có ý đồ chống phá.


Thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Do đó, công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu


(Trích bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.)


Kinhtesaigon.net

« Quay lại

BÌNH LUẬN
© Copyright 2020 Kinhtesaigon.net, All right reserved
® Vietsolution Corp Developer Team
© Ghi rõ nguồn "Kinhtesaigon.net" khi phát hành lại thông tin từ website này.
® Cơ quan chủ quản: Tổ chức Truyền thông Việt Nam * Công ty Cổ Phần Giải Pháp Việt